Blog

7 principů spokojeného manželství

7 principů spokojeného manželství

John Gottman pracuje několik desetiletí s páry v různých vztahových stádiích. Intenzivně se snažil přijít na to, co přesně dělají úspěšné páry takového, že tvoří harmonické vztahy klidně přes 40 let. Různými metodami sledoval, co těmto párům funguje při zvládání konfliktů, ale také co dělají jinak v každodenním životě oproti párům, které se potácí na hranici rozpadu při každém nedorozumění apod.

Definoval 7 principů, které doporučuje pro řešení všech vztahových stádií. Tedy nesezdaným dvojicím, které chtějí svůj vztah před vyslovením trvalého závazku “prověřit”, manželským párům, které chtějí posílit a ochránit před zkázou, stejně tak párům v období dramatických změn a výzev.

1. Rozšiřujte své mapy lásky

Úspěšné páry mají přesnou představu o světě svých partnerů. O tom, co druhého těší, co má a co nemá rád, čeho se bojí, co ho tíží. Pokud manžel miluje moderní umění, jeho žena zná jeho oblíbené malíře. Pokud má manželka problémy v práci, manžel ví, jak se jmenuje kolegyně, která jí sráží autoritu a jak se o to pokouší. Pamatují si důležité události ze života toho druhého, znají navzájem své sny, naděje, cíle i obavy a průběžně je doplňují tak, jak se mění. Zkrátka mají podrobné mapy lásky.

Jedním z úspěchu Gottman Institutu je podpora párů po narození prvního dítěte. Zjistili, že 67 % párů zažívá prudký pokles spokojenosti v manželském životě po narození prvního dítěte. Že je to dokonce nejvíce stresující období v manželství. Zbylých 33 % ale něco takového nezažilo, některým se dokonce manželství zlepšilo. Rozdíl je v tom, jak hluboce nebo povrchně se páry znají. Pokud vstupují do rodičovství bez podrobných map lásky, tato náhlá změna může manželství snadno vykolejit.

Jestliže někoho dobře neznáte, nemůžete ho doopravdy milovat, tvrdí Gottman. Zkuste si odpovědět na tyto otázky a získáte představu o kvalitě své aktuální mapy lásky:

 • Dokážu vyjmenovat nejlepší přátele mého partnera
 • Znám partnerovu oblíbenou hudbu
 • Dokážu vyjmenovat tři nejoblíbenější filmy mého partnera
 • Vím, co byl nejhorší zážitek z dětství mého partnera
 • Vím, jaké jsou aktuální obavy mého partnera
 • Můj partner zná má životní přání a touhy
 • Vím, co by partner udělal, kdyby znenadání vyhrál v loterii

2. Pěstujte vzájemné sympatie a obdiv

Nejlepší způsob, jak zjistit, zda je systém sympatií a obdivu stále ještě funkční, je zjistit, jak partneři vnímají svoji minulost. Když je manželství v krizi a zeptáte se jich na aktuální situaci, většinou to vřelost nevybudí. Ale při otázkách na minulost se často objeví doutnající uhlíky. Jestliže partneři vnímají historii svého manželství a charakter svého partnera pozitivně, pravděpodobně je čeká šťastná budoucnost. Když jsou i vzpomínky na minulost zkreslené (nedokáží si vzpomenout na první rande, nedokáží říct, co nejvíce obdivovali na své partnerce v době, kdy ji žádali o ruku apod.), je to znamení, že manželství potřebuje pomoc.

Pohrdání (jehož projevem je sarkasmus, cynismus, nadávání, obracení očí v sloup, posměšky, jízlivý humor apod.) je jeden z největších zabijáku ve vztahu. Sympatie a obdiv k partnerovi působí jako protijed. Pokud chybí hluboké přesvědčení, že váš partner je hoden úcty a respektu, kde je základ pro naplňující vztah? Pokud sympatie a obdiv klesnou, ale nevymizeli, rozdmýchejte je a aktivně vyhledávejte vlastnosti a chování partnera, které můžete ocenit. A dejte mu to najevo!

Odpovězte si na následující otázky a zjistěte aktuální stav systému sympatií a obdivu:

 • Snadno dokážu uvést tři věci, které na svém partnerovi nejvíce obdivuji
 • Cítím od partnera přijetí a lásku
 • Jsem pro partnera přitažlivý/á a sexy
 • Kdybych do toho měl/a jít znova, vzal/a bych si stejného člověka
 • Když vstoupím do místnosti, partner mě rád vidí

Pokud cítíte, že by bylo dobré ty plameny obdivu rozdmýchat, zkuste třeba následující cvičení: Z níže uvedeného seznamu vyberte několik ocenění, která byste svému partnerovi radi vyjádřili slovy. Ke každému z nich přidejte konkrétní příklad, kdy váš partner vykonal věc, za kterou ho oceňujete.

 • Děkuji Ti, že jsi udělal/a večeři, byla vynikající.
 • Děkuji Ti, že ses postaral/a o děti.
 • Děkuji Ti, že jsi tak skvělý táta.
 • Děkuji Ti, že tolik pracuješ pro naší rodinu.
 • Děkuji Ti, že jsi na mé straně.
 • Moc si cením toho, že mě utěšuješ.
 • Líbáš skvěle.
 • Těší mě, že po mě toužíš.
 • Moc si cením toho, jak se chováš k mojí rodině.
 • Líbilo se mi, jak jsme se milovali.

3. Buďte k sobě vstřícní, neodvracejte se

V manželství si partneři neustále předkládají “výzvy” k pozornosti, lásce, podpoře a legraci. Partner na každou takovou výzvu zareaguje vstřícně nebo odmítnutím. Vstřícnost je potom základem důvěry, citového propojení, vášně i spokojeného sexuálního života. Možná to bude znít komicky, ale láska kvete v uličce supermarketu, když se vás partner ptá: “Máme ještě máslo?” A vy odpovídáte: “Nevím, raději jedno vezmu.” Místo abyste apaticky pokrčili rameny. Nebo když má vaše partnerka nemocné rodiče a vy jí každý večer trpělivě vyslechnete, když se potřebuje o tom vypovídat a vyplakat.

Jsou to malá gesta, na která navazují další a další a ve výsledku mají větší význam než v křeči naplánovaná romantická dovolená k moři.

4. Přijímejte partnerův vliv

Muži, kteří přijímají vliv manželky, mají spokojenější manželství a rozvádí se méně často. Velká většina manželek, dokonce i v nestabilních manželstvích, se nechávají od svých manželů ovlivnit při rozhodování a berou v úvahu jejich názory a pocity. Velká většina jejich manželů to ale neopětuje. Gottman tvrdí, že výrazně stabilnější a spokojeněší jsou ta manželství, kde je i manžel ochotný se dělit o moc a nechává ženě podíl na rozhodování.

5. Řeště řešitelné problémy

Všechny manželské konflikty spadají do dvou kategorií: řešitelné nebo přetrvávající. Celých 69 % jsou konflikty přetrvávající, které v té či oné formě budou součástí společného života navždy. Poznáte je tak, že přetrvávají v čase v nezměměné podobě a šťastné páry se s nimi naučily žít tak, aby je nezničily, netahají je na světlo a berou je s nadhledem. Např.: Dana se domnívá, že je Honza na jejich syna moc přísný. Ale Honza je přesvědčený, že to dělá správně. Tomáš se dožaduje sexu mnohem častěji než Eva. Petr kašle na domácí práce a málokdy udělá sám od sebe to, co má. Zuzana se na něj naštve, což nakonec rozčílí i jeho. A tak podobně.

Řešitelné problémy jsou méně bolestné i fyzicky (nebolí vás u nich břicho) a nejsou ani tak intenzivní jako ty přetrvávající. Je to tak proto, že při hádce nad řešitelným problémem jste soustředěni přímo na dané konkrétní dilema nebo situaci. Spor není živen nějakým dalším konfliktem pod povrchem. Např. když Lenka vyčítá Michalovi, že rychle řídí. Michal tvrdí, že nikdy nenaboural, ale že ona mu prostě neveří. Ona začne plakat, že je sobec a nezáleží jí na jejích citech. Zde je pod povrchem problém s důvěrou a ohleduplností. Nejde o řízení. Pokud by šlo o situaci řízení, neodrážel by se problém do jiných oblastí jejich života. Jak řešit konflikty a problémy se více dozvíte v mém dalším článku.

6. Překonávejte patové situace

Do patu se dostáváte v okamžiku, kdy:

 • k hádkám na stejné téma dochází znovu a znovu aniž byste se posunuli k řešení
 • žádný z vás se k problému neumí postavit s humorem, empatií nebo láskyplně
 • probém se mezi vámi stále více polarizuje
 • dosažení kompromisu se zdá být naprosto nereálné, protože byste ztratili kus sebe sama – museli byste se vzdát něčeho, co je důležité a zásadní pro vaše názory, hodnoty nebo vnímání svého já

Vznik patové situace poukazuje na životní sny (naděje, touhy, přání, které dávají vašemu životu smysl), o nichž partner neví, neuznává nebo je nerespektuje. Za snem vydělat spoustu peněz může být potřeba většího bezpečí. Mezi další sny může patřit: pocit klidu, zdraví, spravedlnost, dobrodružství, vyrovnat se se stárnutím, být produktivní, překovat zranění z minulosti apod.

Vypátrat sen bývá oříšek. Zpravidla se nedostane na povrch, pokud nepovažujete manželství za bezpečné místo.

7. Vytvářejte společný smysl

Jestliže dodržujete prvních šest principů, je už váš vztah s velkou pravděpodobností stabilní a šťastný. Pokud se přistihnete při otázce “A to je všechno?”, je možné, že vám chybí hlubší vnímání společného smyslu, duchovní rozměr s jistou kulturou se svými symboly a rituály, zvyky a mýty. Gottman vypracoval 4 pilíře společného smyslu:

Rituály sblížení - jsou to strukturované tradice s jasným scénářem, na nějž se můžete spolehnout. Víte, že budete věnovat pozornost jeden druhému a budete spojeni způsobem, který je pro vás oba smysluplný. Namátkou to mohou být společné večeře, u kterých nesmí být elektronická zařízení, každoroční týdenní pobyt jen ve dvou, příprava štědrovečerního stolu apod.

Podpora rolí druhého partnera – manželství se prohlubuje do té míry, do jaké se podobají vzájemná očekávání ohledně jejich pozice v rodině. Očekávání se netýkají toho, kdo půjde se smetím, ale např. kdo je komu ochráncem, pečovatelem nebo živitelem nebo zda je manželství emočně i finančně vyrovnané. Jaké hodnoty kdo předává dětem, jakou roli má kdo ve výchově, zda považujete rodiče a sourozence za součást rodiny nebo zda si od nich chcete držet odstup apod.

Společné cíle – nikoli praktické cíle o výši platu, ale hluboké, duchovní touhy, které zesilují míru důvěrnosti. Může se jednat o společné cestování s cílem omezení pracovního nasazení a většího duchovního rozvoje, dobrovolnická práce pro domov důchodců apod.

Společné hodnoty a symboly – hodnoty a přesvědčení reprezentují často různé symboly hmotné i nehmotné. Křesťanský kříž nad vstupními dveřmi reprezentuje určité hodnoty. Rodinné příběhy bývají často silně symbolické a odrážejí hluboce zakořenené hodnoty.

John Gottman je pro mě velkou inspirací při práci s klienty i v rámci vlastního seberozvoje a budování vztahů. Říká se, že samota je novodobá epidemie a že v každý okamžik se cca 20 % populace cítí natolik sama, ze je pro ně osamělost hlavním zdrojem životního neštěstí. Proto: investujte do svých vztahů!

Tereza Ševčíková, 28. 4. 2018
přečteno: 3530/3360×

terepe logotype
X Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používá soubory cookie.